19 Lipiec 2018 00:22
KONTAKT o22.pl COŚ SIĘ WYDARZYŁO - POINFORMUJ NAS O TYM WYŚLIJ SMS lub MMS NA 693866065 lub NAPISZ


Reklama
blank.gif
blank.gif
Płaca na najwyższych szczeblach
blank.gifPracaPłace osób zarządzających najważniejszymi polskimi firmami są oczywiście bardzo zróżnicowane. Przykładowo: Jan Krzysztof Bielecki, prezes Pekao SA, dostał za rok 2007 ponad 3,1 mln zł. Bank, którym kieruje został uznany przez "Newsweek" za najbardziej wartościowe polskie przedsiębiorstwo. Z kolei Rafał Juszczak, szef PKO BP, drugiej firmy w tym rankingu, zarobił znacznie mniej, bo "tylko" 632 tys. zł.

Skąd taka kasa?

Z rankingów z pewnością można dowiedzieć się wiele, jednak to nie one decydują o tym, ile zarabia menadżer. Wielkość przedsiębiorstwa również nie zawsze decyduje o stawkach, na jakie mogą liczyć zarządzający nimi ludzie. Gigantyczny KGHM Polska Miedź zatrudnia około osiemnastu tysięcy osób, ale roczna płaca Krzysztofa Skóry, szefującego spółce z Lubina to "tylko" 949 tys. zł.

Skoro nie wielkość, to może branża? Także w tym przypadku nie ma reguły. Prezes firmy technologicznej Asseco, następcy słynnego Prokomu, Adam Góral, zarobił w 2007 roku 560 tys. zł. Założyciel i szef konkurencyjnego Comarchu, prof. Janusz Filipiak wzbogacił się w tym samym czasie o 6,1 mln złotych. Podobnie wygląda sytuacja w spółkach medialnych - Marek Sowa, prezes Agory, zarobił 614 tys. złotych. Prezes TVN, Piotr Walter, w tym samym czasie z pensji miał trzy razy więcej.

Co decyduje o ich zarobkach?

Od czego zależy więc wynagrodzenie menadżera wysokiego szczebla? Według Artura Gerwela z krakowskiej firmy AG Test HR, o wysokości płacy prezesa decydują warunki rynkowe. Liczy się także osoba. Menadżer z doświadczeniem, sukcesami i wyrobioną marką zawsze będzie mógł liczyć na więcej. Człowiek pochodzący z nominacji politycznej musi zadowolić się kwotą niższą. Gerwel podkreśla, że przy negocjacji wynagrodzenia to kandydat na menadżera podaje kwotę, za którą będzie pracował. Kolejnym krokiem jest porównanie tej sumy z tym, co ma do zaproponowania firma. Jeśli porównanie wypadnie dobrze - umowa zostaje zawarta. W przeciwnym razie wraca się do stołu negocjacyjnego.

- Wynagrodzenie członków zarządu ustalane jest przez radę nadzorczą na podstawie zakresu obowiązków - informuje z kolei Joanna Pietrak z PKN Orlen. Płace prezesów firmy zależą także od zakresu odpowiedzialności przypisanych do konkretnego stanowiska oraz wyników osiąganych przez firmę. W przeciwieństwie do wielu pracowników szeregowych płace najwyższej kadry kierowniczej w bardzo dużym stopniu zależą od wyników.

Różne sposoby motywacji

Każda firma inaczej konstruuje swoje pakiety motywacyjne. PKN Orlen uzależnia premie wyższej kadry kierowniczej od osiągnięcia wcześniej założonych, indywidualnych celów. Pod uwagę brane są także wyniki całej firmy, w ramach tzw. celu solidarnościowego. Jest to, w dużym uproszczeniu, zmiana wartości akcji. W przypadku, gdy założony poziom zostanie osiągnięty, każdemu zostaje wypłacona premia w pełnej wyliczonej wysokości. Natomiast gdy zrealizować celu się nie uda, wszyscy pracownicy otrzymują połowę wypracowanej premii.

Dużo czy mało?

Uzależnienie wysokości wypłaty od wyników firmy lub wartości akcji to powszechna praktyka. Gerwel zwraca uwagę na przykład Sławomira Lachowskiego, który pokazuje jak dużą wartość ma dla firmy sprawny menedżer. Lachowski był cenionym prezesem BRE Banku, ale w marcu tego roku zrezygnował. Po ogłoszeniu tej decyzji kurs akcji firmy spadł o prawie 10%. Wynagrodzenie zasadnicze Sławomira Lachowskiego wynosiło w 2007 roku 1,2 mln zł. Dodatkowo otrzymał premię za wyniki banku w poprzednim roku: 3,9 mln zł. W sumie więc były już prezes zarobił ponad 5 mln zł. Czy to dużo? Jeśli przyrównać tę kwotę do strat wywołanych odejściem prezesa, okazuje się, że niekoniecznie.

Prezes reprezentuje sobą pewną ideologię, sposób zarządzania firmą. Jeśli ma sukcesy, to firmie zwykle zależy na tym, żeby takiego człowieka zatrzymać. Cena jego odejścia może być bowiem bardzo wysoka. Dla inwestorów rezygnacja menedżera z sukcesami może być sygnałem, że coś z firmą jest nie w porządku. Menedżer bywa więc marką samą w sobie. Gwarantuje wynik finansowy i wzrost wartości majątku akcjonariuszy.

Nawet ceniony menedżer może popełniać błędy. Tak, jak były szef amerykańskiego banku Meryll Lynch. Stanley O'Neal to jeden ze sprawców obecnego kryzysu na rynku bankowym. Z powodu jego ryzykownej polityki kredytowej Meryll Lynch poniósł największe straty w historii. O'Neal spadł jednak na cztery łapy. Wziął odprawę wysokości 160 mln dolarów. Przykład O'Neal'a, podobnie jak Lachowskiego, pokazuje, jak duży wpływ na firmę ma menadżer. Często zdarza się też tak, że członkowie zarządu są jednocześnie właścicielami przedsiębiorstwa. Dobrym przykładem może być Adam Góral, szef Asseco. Po połączeniu z Prokomem Ryszarda Krauzego zachował 15,8% udziałów w spółce. Dało mu to w 2007 roku prawo do dywidendy wysokości 3,2 mln złotych.

Akcje też są dobre

Wzorem spółek amerykańskich coraz więcej polskich firm stosuje wynagradzanie akcjami. Na popularności zyskują także opcje na akcje. Opcja daje posiadaczowi prawo do nabycia akcji w określonym terminie po określonej cenie. Przykładowo, menadżer otrzymuje opcje na akcje w cenie 20 zł i z dwuletnim terminem realizacji. Po dwóch latach notowania giełdowe papierów, które posiada rosną do 40 zł. Menadżer zyskuje wówczas 100%. Może się też zdarzyć, że w ciągu dwóch lat cena akcji spadnie. Wtedy posiadacz opcji traci. Widać więc, że menadżer będący w posiadaniu opcji jest bardzo zainteresowany tym, żeby firma funkcjonowała jak najlepiej.

System wynagradzania opcjami na akcje stosuje w Polsce między innymi TVN. Piotr Walter, prezes zarządu tej firmy posiadał w roku 2007 opcje na zakup 622600 akcji. Cena realizacji mieściła się między 8,66 zł do 11,68 zł w zależności od edycji programu motywacyjnego. Aktualny kurs akcji TVN na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wynosi 21,6 zł. Gdyby Piotr Walter mógł wykupić akcje teraz i od razu sprzedał je na giełdzie, zarobiłby około 7,5 mln zł. Podobnej wartości premie otrzymali inni członkowie zarządu TVN.

Także polscy bankowcy mogą liczyć na akcje organizacji, którymi kierują. Mateusz Morawiecki, który na czele Banku Zachodniego WBK stoi od maja 2007 roku, dostał 1,6 mln zł pensji. Dodatkowo, w ramach programu wynagradzania menedżerów dostał obligacje zamienne na akcje o wartości 6,1 mln złotych. W sumie członkowie zarządu banku otrzymali w obligacjach 43 mln złotych.

Czy zarabianie takich pieniędzy jest sprawiedliwe?

Związkowcy twierdzą, że w żadnym wypadku. Według Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych dwudziestu najlepiej opłacanych menadżerów w UE zarabia 300 razy więcej niż przeciętny pracownik (8,5 mln euro i 35,5 tys. euro).

- Czasami wydaje się, że płace kadry zarządzającej wyrwały się spod jakiejkolwiek kontroli - komentuje Marta Pióro, p.o. rzecznika prasowego NSZZ Solidarność. Według niej nie ma uzasadnienia dla sytuacji, w której pracownik, który ma bezpośredni kontakt z klientem, zarabia poniżej średniej krajowej, a osoby na wysokich stanowiskach otrzymują ogromne wynagrodzenia. - Za niedopuszczalną uznaję sytuację, kiedy kadra zarządzająca wypłaca sobie wysokie nagrody, przedsiębiorstwo nie osiąga zysków, a od pracowników wymaga się oszczędności i samoograniczenia - podkreśla Pióro. - Oczywiście nie ma żadnej wątpliwości, że osoby, które zarządzają przedsiębiorstwami i ich praca oraz pomysły przyczyniają się do osiągania dobrych wyników, powinny być dobrze wynagradzane - dodaje.

- Relacje wynagrodzeń do stopnia skomplikowania i trudności obowiązków, posiadanej wiedzy i zakresu odpowiedzialności kształtowane są przez warunki rynkowe - uważa z kolei Joanna Pietrak z PKN Orlen. Według niej trudno oczekiwać, że w kraju prowadzącym gospodarkę rynkową, w firmie, której ponad 70% akcji znajduje się w rękach inwestorów prywatnych, wynagrodzenia będą równe, niezależnie od rodzaju i zakresu wykonywanej pracy i odpowiedzialności. - Znaczna cześć wynagrodzenia menadżerskiego uzależniona jest zarówno od wyników zarządzanego przez niego obszaru, jak i całej firmy, a wręcz całej korporacji - podkreśla Pietrak. - Wydatki przeznaczone na wynagrodzenie członka zarządu nie przekraczają 1% zysków spółki - dodaje. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w dużych koncernach, również międzynarodowych i nie przekracza standardów rynkowych.

Mierzenie nierówności

Artur Gerwel zwraca z kolei uwagę na wskaźnik Giniego, jako miarę zróżnicowania dochodowego społeczeństw. Pokazuje on różnicę, między najbogatszymi i najbiedniejszymi mieszkańcami kraju. Im bliższy zeru, tym większa równość. Jeśli ma wartość równą sto, cały majątek danego kraju zgromadzony jest w rękach jednej osoby. W Polsce wskaźnik Giniego to 36. W Wielkiej Brytanii to 34, a w Czechach 26. Dla odmiany w USA wskaźnik Giniego wynosi 45, co daje temu państwu miejsce w towarzystwie Urugwaju, Kenii i Wybrzeża Kości Słoniowej. W zestawieniu przygotowanym przez CIA najgorzej wypada Namibia, gdzie wskaźnik Giniego to 70,7. Okazuje się więc, że pod względem rozwarstwienia dochodowego mieścimy się w średniej, tak światowej, jak i europejskiej.

Innym sposobem mierzenia nierówności społecznych jest zestawienie dochodów najbogatszych i najbiedniejszych dziesięciu procent społeczeństwa. W tym przypadku największa równość panuje w Japonii i w Czechach (4,5 i 5,2). W Polsce stosunek ten wynosi 8,8. Mniej więcej tyle, co w Indiach, Jemenie, ale też Francji i Szwajcarii. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten to prawie dwa razy więcej. Najgorzej wygląda sytuacja w Boliwii, gdzie stosunek zarobków najbiedniejszych do najbogatszych sięga 168,1. Także w tym przypadku widać, że wprawdzie do idealnej równości nieco nam brakuje, ale nie jest tak źle, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.

Płacom polskiej kadry kierowniczej najwyższego szczebla wiele brakuje do poziomu zachodniego. Na razie roczne wynagrodzenia szefów najważniejszych polskich firm mieszczą się w granicach kilku milionów dolarów. Amerykańscy menadżerowie mogą liczyć na sumy o jedno zero większe. Trzeba się jednak przyzwyczaić, że menadżerowie zarabiają dużo, a będą jeszcze więcej.
blank.gif
blank.gif blank.gif
Komentarze
blank.gif Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój? blank.gif
Dodaj komentarz
blank.gif Zaloguj się, aby móc dodać komentarz. blank.gif
Oceny
blank.gif
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
blank.gif
Stat4u
blank.gif
statystyka
blank.gif
Nawigacja
blank.gif blank.gif
Najczęściej czytane
blank.gif blank.gif
Ostatnie artykuły
blank.gif
Brak artykułów
blank.gif
Pogoda
blank.gif
blank.gif
Polecamy
blank.gif
Idealna kobieta
Łukęcin
Seo katalog
Czarny humor
katalog stron
wpadki
Usługi elektryczne zachodniopomorskie


blank.gif
Logowanie
blank.gif
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
blank.gif
Partnerzy
blank.gif

blank.gif
Ankieta
blank.gif
Czy Jestes za wprowadzeniem Euro-waluty w Polsce?

TAK

NIE

NIE WIEM

blank.gif
Ostatnio na forum
blank.gif
Najnowsze tematy
Regulamin
Najciekawsze tematy
Regulamin [0]
blank.gif
Przetłumacz stronę
blank.gif

blank.gif
Newsletter
blank.gif
Aby móc otrzymywać e-maile z Wiadomości musisz się zarejestrować.
blank.gif
Warto zobaczyć
blank.gif
filmy erotyczne
Katalog stron
Filmy online
telewizja HDTV
Inspiracje
Mocny czarny humor
blank.gif
RSS
blank.gif
blank.gif
Wygenerowano w sekund: 0.01 6,800,467 Unikalnych wizyt Theme Nautica by Harly