19 Lipiec 2018 00:25
KONTAKT o22.pl COŚ SIĘ WYDARZYŁO - POINFORMUJ NAS O TYM WYŚLIJ SMS lub MMS NA 693866065 lub NAPISZ


Reklama
blank.gif
blank.gif
Z optymizmem patrzymy na rynek pracy
blank.gifPracaNajgorzej oceniają bezrobotni i renciści

Rynek pracy najgorzej oceniają ludzie znajdujący się w trudnym położeniu społecznym: bezrobotni, renciści, żyjący w złych warunkach materialnych, najgorzej sytuowani (o dochodach nieprzekraczających 300 zł na osobę w rodzinie), a spośród pracujących - rolnicy. Natomiast im lepsze położenie społeczno-ekonomiczne ankietowanych oraz młodszy wiek i większa miejscowość, w której mieszkają, tym na ogół mniej krytyczne opinie o rynku pracy. Pozytywne oceny najczęściej odnotowane były u osób zadowolonych ze swoich warunków materialnych, najlepiej sytuowanych, mających wyższe wykształcenie, mieszkających w środowisku wielkomiejskim, a także wśród ludzi młodych (w wieku od 25 do 34 lat). Zwraca uwagę fakt, że wśród osób zatrudnionych rynek pracy lepiej od innych oceniają zarówno przedstawiciele kadry kierowniczej, jak i robotnicy wykwalifikowani. Bardziej pozytywne są także opinie mężczyzn niż kobiet (które też częściej nie mają wyrobionego zdania w tej sprawie). Lepsze niż przed rokiem są przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji na krajowym rynku pracy w najbliższym roku. Poprawę przewiduje co trzeci badany (34%, wzrost o 7 punktów), a co czternasty (7%, spadek o 5 punktów) spodziewa się jej pogorszenia.

Rośnie grupa optymistów

Optymistów jest więc obecnie pięciokrotnie więcej niż pesymistów. Wprawdzie nadal co drugi badany (49%) uważa, że w najbliższym roku nic się na rynku pracy nie zmieni, jednak w sytuacji rzeczywistego spadku bezrobocia w kraju opinia ta również ma wydźwięk optymistyczny. Z dłuższej perspektywy czasowej widać stopniową poprawę przewidywań. Przed czterema laty odsetki optymistów i pesymistów mniej więcej się równoważyły, a od jesieni roku 2005 odnotowujemy liczebną przewagę respondentów oczekujących zahamowania bezrobocia nad spodziewającymi się jego wzrostu. W ostatnich dwóch latach przewaga ta wyraźnie nabrała dynamizmu. Widać więc, że obiektywne wskaźniki poprawy sytuacji na rynku pracy przekładają się na bardziej optymistyczne postrzeganie przyszłości w tej dziedzinie. Niemal we wszystkich grupach najwięcej jest ankietowanych nieoczekujących zmian, co przy obserwowanym spadku bezrobocia może świadczyć o ich optymizmie. Natomiast poprawy sytuacji najczęściej spodziewają się uczniowie i studenci, najmłodsi badani (w wieku od 18 do 24 lat), ludzie żyjący w dobrych warunkach materialnych, mający wysoką pozycję zawodową, a im gorsze położenie ekonomiczne i społeczne oraz starszy wiek ankietowanych, tym na ogół mniej takich osób (najmniej jest ich wśród rolników). Pesymistyczne przewidywania są mniej zróżnicowane społecznie. Pogorszenia sytuacji, czyli wzrostu bezrobocia, najczęściej spodziewają się robotnicy niewykwalifikowani, respondenci najgorzej sytuowani, żyjący w złych warunkach materialnych.
Lepiej na lokalnych rynkach pracy

Opinie o lokalnych rynkach pracy od ubiegłego miesiąca niemal się nie zmieniły, natomiast wyraźnie poprawiły się w porównaniu z pomiarem sprzed roku i obecnie należą do najlepszych od października 2001 roku. Wprawdzie nadal niewielu respondentów (9%, od marca 2007 roku wzrost o 5 punktów) twierdzi, że w ich miejscu zamieszkania lub okolicy bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę, ale ponad połowa (52%, odpowiednio wzrost o 11 punktów) uważa, że jakieś zatrudnienie jest osiągalne. W ciągu ostatniego roku przybyło więc badanych pozytywnie oceniających lokalne rynki pracy (z 45% do 61%). Ubyło natomiast tych, którzy oceniają je negatywnie (z 50% do 32%). Obecnie ponad jedna czwarta ankietowanych (27%, od marca ubiegłego roku spadek o 9 punktów) jest zdania, że na lokalnym rynku trudno jest o jakąkolwiek pracę, a co dwudziesty (5%, odpowiednio spadek o 9 punktów) uważa, że nie ma tam żadnego zatrudnienia. W sumie opinie pozytywne (61%) znacznie przeważają nad negatywnymi (32%), podczas gdy przed rokiem się równoważyły. W latach 2001-2005 zaobserwowano niewielką poprawę opinii o lokalnych rynkach pracy, jednak wiosną 2006 roku zmiany te nabrały dynamizmu i od tego czasu odnotowano wyraźny wzrost odsetka opinii pozytywnych i spadek negatywnych. Wynika z tego, że poprawie obiektywnych wskaźników bezrobocia towarzyszą pozytywne zmiany opinii o lokalnych rynkach pracy.

Na trudności ze znalezieniem jakiegokolwiek zatrudnienia lub na całkowity brak pracy w miejscu zamieszkania i okolicy badani wskazują na ogół tym częściej, im gorsze jest ich położenie społeczne - im niższe mają dochody na osobę w rodzinie oraz gorsze warunki materialne gospodarstw domowych, a także im są starsi, mają niższe wykształcenie i pozycję zawodową. Decydujące znaczenie ma ponadto charakter miejsca zamieszkania ankietowanych - im mniejsze miasto, tym bardziej krytyczne oceny sytuacji panującej na rynku pracy, a opinie mieszkańców wsi są niemal tak samo negatywne jak osób żyjących w najmniejszych miastach. O lokalnych rynkach pracy najbardziej krytycznie wypowiadają się bezrobotni, respondenci najgorzej sytuowani, żyjący w złych warunkach materialnych, mający podstawowe wykształcenie, renciści, rolnicy, mieszkańcy małych miast i wsi. Natomiast im lepsze położenie społeczne badanych, młodszy wiek i większa miejscowość, tym na ogół częstsze pozytywne opinie o możliwości znalezienia pracy w miejscu zamieszkania lub okolicy.
Poczucie zagrożenia bezrobociem

Poprawie ocen i przewidywań dotyczących sytuacji na rynku pracy towarzyszy stosunkowo wysokie i stabilne poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. W ostatnim miesiącu nie uległo ono znaczącej zmianie, jednak w porównaniu z pomiarem sprzed roku nieco wzrosło i ostatni wynik pomiaru należy do najlepszych w całym okresie objętym badaniami (czyli w latach 1991-2008). Obecnie zdecydowana większość pracujących (74%, od marca 2007 roku wzrost o 6 punktów) nie obawia się utraty zatrudnienia. Niebezpieczeństwo takie dostrzega niespełna jedna czwarta aktywnych zawodowo (23%, odpowiednio spadek o 4 punkty).

Z dłuższej perspektywy można zauważyć, że w latach 2001-2003 pracownicy zagrożeni utratą pracy byli niemal równie liczni jak mający poczucie pewności zatrudnienia. W roku 2004 sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać, a w kolejnych latach pozytywne zmiany nabrały dynamiki. We wszystkich grupach społeczno-demograficznych pracowników przeważają osoby nieobawiające się utraty pracy, jednak poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia jest zróżnicowane społecznie. Przede wszystkim zależy od poziomu życia i bezpieczeństwa bytowego pracowników (jest tym większe, im wyższe dochody na osobę w rodzinie oraz im lepsza sytuacja materialna ich gospodarstw domowych). Pewność zatrudnienia częściej niż inni deklarują także mieszkańcy środowisk wielkomiejskich (co wiąże się z lepszą sytuacją na rynku pracy w tych miejscowościach) i osoby mające wysoką pozycję zawodową - przedstawiciele kadry kierowniczej i inteligencji, pracujący na własny rachunek poza rolnictwem. Również rolnicy z powodu specyfiki swojej sytuacji zawodowej należą do tych, którzy najmniej obawiają się bezrobocia. Natomiast lęk przed utratą pracy najczęściej odczuwają ludzie, których poczucie bezpieczeństwa bytowego jest zagrożone - żyjący w złych warunkach materialnych, mający niskie dochody na osobę w rodzinie. Spośród grup społeczno-zawodowych stosunkowo najbardziej obawiają się bezrobocia pracownicy umysłowi niższego szczebla, pracownicy fizyczno-umysłowi oraz robotnicy niewykwalifikowani. Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i zagrożenia bezrobociem w znacznym stopniu zależy również od tego, jak pracownicy oceniają obecną i przyszłą kondycję swoich firm - im lepsze są te oceny, tym większa pewność zatrudnienia. Zwraca uwagę fakt, że obawy przed utratą pracy najczęściej zgłaszają pracownicy, którzy w ciągu najbliższego roku spodziewają się pogorszenia sytuacji w swoich firmach (jest to jedyna grupa, w której poczucie zagrożenia jest niemal równie częste jak poczucie bezpieczeństwa pracy).
blank.gif
blank.gif blank.gif
Komentarze
blank.gif Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój? blank.gif
Dodaj komentarz
blank.gif Zaloguj się, aby móc dodać komentarz. blank.gif
Oceny
blank.gif
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
blank.gif
Stat4u
blank.gif
statystyka
blank.gif
Nawigacja
blank.gif blank.gif
Najczęściej czytane
blank.gif blank.gif
Ostatnie artykuły
blank.gif
Brak artykułów
blank.gif
Pogoda
blank.gif
blank.gif
Polecamy
blank.gif
Idealna kobieta
Łukęcin
Seo katalog
Czarny humor
katalog stron
wpadki
Usługi elektryczne zachodniopomorskie


blank.gif
Logowanie
blank.gif
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
blank.gif
Partnerzy
blank.gif

blank.gif
Ankieta
blank.gif
Czy Jestes za wprowadzeniem Euro-waluty w Polsce?

TAK

NIE

NIE WIEM

blank.gif
Ostatnio na forum
blank.gif
Najnowsze tematy
Regulamin
Najciekawsze tematy
Regulamin [0]
blank.gif
Przetłumacz stronę
blank.gif

blank.gif
Newsletter
blank.gif
Aby móc otrzymywać e-maile z Wiadomości musisz się zarejestrować.
blank.gif
Warto zobaczyć
blank.gif
filmy erotyczne
Katalog stron
Filmy online
telewizja HDTV
Inspiracje
Mocny czarny humor
blank.gif
RSS
blank.gif
blank.gif
Wygenerowano w sekund: 0.01 6,800,480 Unikalnych wizyt Theme Nautica by Harly